Bureau Venhuizen is een project- en onderzoeksbureau op het gebied van cultuur en ruimtelijke ordening, ook wel aangeduid met het begrip culturele planologie. Het bureau richt zich op vestigings- en planningsprocessen in de ruimtelijke ordening en neemt daarbij cultuur als vertrekpunt. Cultuur wordt breed opgevat als cultuurhistorie, erfgoed en kunst, maar ook als de verzameling actuele cultuur van de bewoners van een streek. Bureau Venhuizen onderzoekt de mogelijkheden om cultuur een rol te laten spelen bij het ontwerpen van de ruimte. De werkwijze van het bureau is gebaseerd op het hergebruiken van bestaande landschappelijke en culturele kwaliteiten en deze te vertalen naar de actuele context om geschiedenis, heden en toekomst met elkaar te verbinden. Zo kunnen nieuwe (cultuur)landschappen en stedelijke gebieden in onze voortdurend veranderende omgeving een identiteit ontwikkelen die niet ineens verzonnen is, maar vanuit een meer vanzelfsprekende continuïteit wordt verkregen. (meer)

GAME URBANISM ,, Ontdekking van het Maasplein ,,, GASTGASTGEBER ,,, LEVEN, het spel ,,, The Making Of ,,, Parquette vestigingsspel ,,,, 'Bakens' langs de Waal ,, Guanxi game , De Essentiële Marge Veenbreed case study krabbeplas ,,,, des beemster ii ,,,, de stad gaat altijd door ,,,,, des beemsters ,,,,,, dudok voor beginners ,,,, limes ,,,, bulb ,,,,, geest en grond ,,,, the making of ,, the making of mheenpark ,,,,, the making of h1 ,,,,, the making of marzahn ,,,,, prijsvraag recreatie actueel ,,, wo ist der bahnhof ,, wapla ,,,,, het uiterwaarden model ,,,,,,,,,, fenomenale weg ,,,, limes spaarwater ,,, amfibisch wonen ,,,,, reserve ,,,, geld voor water ,,, squaresaver ,,, geschiedenis opdoen ,,,,, de kunst van het vestigen ,, de 6% regeling , gouda kiekt gouda ,,,, intraferie ,,, de franse slag ,,, de parkettuin ,,,, Villa Horizon ,,,, zelfkarterend landschap ,,,